Om Bore kyrkjelyd

Årsmelding 2016

Årsmøte i Bore kyrkjelyd 19. mars 2017

Gjevarteneste

PÅMELDING/ INFORMASJON

Gudstenestekalender

Ønsker du å få gudstenesta direkte inn i kalenderen din?

Misjonsprosjekt

Kyrkjelyden støttar eit misjonsprosjekt i Kamerun 

Informasjon frå presten

Ivan Reidar Fjeld er prest i Bore Sokn

Informasjon fra diakonen

Diakonen vår kan formidle kontakt videre dersom du lurer på noe i fht diverse s...

Forbønn

Ved sykdom, når en har motgang eller er i vanskelige livssituasjoner, kan det væ...

20. februar 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Bore kyrkjelyd Powered by Agrando