Om Bore kyrkjelyd

Familiegudsteneste 24.jan 2016

Endeleg var det familiegudsteneste igjen.

Menighetshelg med Francois Botes

Ei flott og inspirerandes menighetshelg i kyrkja.

Gjevarteneste

Informasjon om fast gjevarteneste til kyrkjelyden

Gudstenestekalender

Ønsker du å få gudstenesta direkte inn i kalenderen din?

Misjonsprosjekt

Kyrkjelyden støttar eit misjonsprosjekt i Kamerun 

Informasjon frå presten

Åsmund Steinnes er prest i Bore Sokn

Informasjon fra diakonen

Diakonen vår kan formidle kontakt videre dersom du lurer på noe i fht diverse s...

Forbønn

Ved sykdom, når en har motgang eller er i vanskelige livssituasjoner, kan det væ...

Menighetsweekend

Sett av datoane for weekend i 2015

14. februar 2016 | Logg inn | Copyright 2016 Bore kyrkjelyd Powered by Agrando